Skip to the main content

Klankbordgroep

Geachte leden van de BIVOO,

Namens het bestuur van de BIVOO wil ik u laten weten dat we verheugd zijn dat zich drie leden hebben aangemeld voor de klankbordgroep inzake de fusie met de andere Zwolse bridgeclubs. Dit is een belangrijke stap voor ons als vereniging. De leden van de klankbordgroep zijn:

  • Monique Uiterwaal (aanspreekpunt)
  • Marleen van Ulsen
  • Henk Kattenberg

De klankbordgroep is gevraagd het bestuur te adviseren over het komende fusieproject en fungeert als een luisterend oor, waarbij het motto “mee-weten en mee-denken” centraal staat. Uiteindelijk zal het bestuur, mede op basis van de adviezen van de klankbordgroep, een voorstel ontwikkelen en dit te zijner tijd aan de ledenvergadering voorleggen.

Mocht u ook geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de klankbordgroep, dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen met Monique Uiterwaal via monique.uiterwaal@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

Gerard Scheffers, Bestuur BIVOO

Andere artikelen

Speelschema 2023-2024

SPEELPLAN BIVOO 2023-2024

09/09/2023 - Monique Uiterwaal

Beginnerscursussen bridge

Begin oktober start Bridge Academie Zwolle weer met beginnerscursussen bridge, en wel op: ...

16/08/2023 - Monique Uiterwaal

Zomerbridge in Zwolle

De Bridge Academie Zwolle (BAZ) en B.C. Zwolle Zuid organiseren in juni, juli en augustus gezellige...

04/07/2023 - Monique Uiterwaal